วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

๑.ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๓-๐๑๕ สังกัด งานส่งเสริมสุขสภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด

๑.๒ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๑-๐๐๐ สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนหม่อน กองการศึกษาฯ

๒. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

๒.๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-ท-๐๐๑ สังกัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *