พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

23 ธันวาคม 2565 องค์

Read more