โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยสถานการณ์ความผัน

Read more

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more