วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Latest:

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (เส้นหลังเต้นรถกำนันสามมิตร) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (เส้นหลังเต้นรถกำนันสามมิตร) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศประชาสัมพันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากทางเข้าบ้านขาม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากทางเข้าบ้านขาม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More