ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูยน์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติ – ต้

Read more

ประกาศ รับสมัครโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2566

ประกาศ รับสมัครโครงก

Read more

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ร่วมกับพนักงานลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานใสโอกาสต่าง ๆ

นายกองค์การบริหารส่ว

Read more