วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนด้วยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้จัดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนด้วยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับ โดยผู้บริหารและบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งและทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับ อย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ และมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดปัญหาการทักท้วงจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ยึดหลักการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *