วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
ภาพกิจกรรม

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตสำนึกที่ดี มีการประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น จึงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *