การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน จึงขอเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *