วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต No Gift policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ทั้งนี้เราขอขอบคุณในความปรารถนาดีและมิตรไมตรีของท่า
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อองค์การบริหารสวนตำบลสวนหม่อน ร่วมเป็นสวนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อประเมินให้คะแนนได้ทันที